Mv-Coachen symetrisk kopiera liten

Mv-Coachen är helt rätt för dig som söker utveckling i en positiv och tillåtande miljö.

Att ha kul på isen är enormt viktigt för oss, delad glädje är dubbel gäldje som skapar entusiasm. Det är med hjälp av denna vi skapar motivation, som i sin tur skapar en enklare inlärning för er målvakter. Detta är vårt mål med din träning för ett lyckat mv-spel.
Vi finns här för dig och det är hela tiden målvakten som står i fokus. Vi lever och lär efter det sunda tänket att A kommer alltid före B, det vill säga att allting sker i lugn takt så att man succesivt kan öka svårighetsgrad.

Vi lär ut under mottot:
 

"Glädje skapar motivation, motivation skapar utveckling"
 

Trotts vår bas i Karlskrona är vi rörliga, och är ni som klubb intresserade av oss och våra tjänster för eventuella föreningsdagar eller camper vänligen kontakta oss för ett tänkbart senario eller upplägg. Vi ser bara möjligheter och älskar att dela med oss av den glädje och passion vi känner för att lära ut målvaktsspelet.

Tack vare ett samarbete med Philip Wärmegård, Move:ment ATEQ AB finns även möjligheter för er som är intresserade av off-ice delen att få goda kunskaper. Vi har stort förtroende för honom och hans breda kompetens inom området. Kontakta oss för kontaktuppgifter.